ชมภาพการทดสอบเดินรถไฟฟ้า

จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) ไปสิ้นสุดที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ผ่าน 4 สถานี

พร้อมเปิดให้บริการช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นี้! 

 


 

   

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก