สมัครงาน

สามารถส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทรศัพท์ : 02 168 3368 ต่อ 222, 223, 231 โทรสาร : 02 168 3364-9