วันที่ 5 ม.ค.2567 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
นำโดยนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนางวันทนีย์ วัฒนะ
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร และแสดงความยินดีกับนายสมบูรณ์ หอมนาน ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
------------
 
บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการสาธารณูปโภค​ และบริการสาธารณะของกรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,202