วันที่ 28 มิ.ย.2567 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ศาสตราจารย์​พิเศษธงทอง จันทรา​งศุ ประธานกรรมการ​ พร้อมด้วย นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
กรรมการผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
 
------------
 
บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการสาธารณูปโภค​ และบริการสาธารณะของกรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,202