วันที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม "KT ชวนทำดี" ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะกับ
สภากาชาดไทย ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ซึ่งมีหน่วยรับบริจาคโลหิตให้บริการนำไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และยังเป็นการสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบ
อุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่างๆให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างมาก
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคมเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 20 คน
บริจาคอวัยวะ​ 2 คน บริจาคดวงตา 6 คน และทางบริษัทร่วมมอบขนม และเครื่องดื่มสนับสนุน​
สภากาชาดไทยอีกด้วย
 
------------
 
บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม​ จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการ​สา​ธา​รณูป​โภค​และ​บริการ​สาธารณะ​ของ​กรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,202