ความเป็นมาโครงการ

        กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ เส้นทางจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง-ท่าเรือตลาดเทวราช จำนวน 11 ท่า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยจัดการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลา 840 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้  


     

เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกแรกของประเทศ


 


     

 

Visitors: 37,462