จักรยาน

 ความเป็นมาโครงการ

        กทม. มีนโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้น ในพื้นที่กทม. และเป็นการเชื่อมการเดินทางระบบขนส่งมวลชนต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่นำร่องในย่านธุรกิจ เช่น สีลม สาทร สยามสแควร์ เป็นต้น

                                 


 

ปัจจุบันโครงการมีสถานีบริการ 50 สถานี จำนวนจักรยาน 363 คัน
มีสมาชิกโครงการ 7,507 คน (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557)


 


        

  พื้นที่ให้บริการ- ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย
- ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย
-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน
- ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน
- ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์
- ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง
- ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส
- ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร
- ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย
-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต
- ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์