ฯ  

 

   บริษัทฯ ได้รับสัญญาจ้างจากกรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการโดยใช้รถเก็บขนจำนวน 30 คัน (รถเล็ก 14 คัน, รถใหญ่ 16 คันแบ่งสายการเก็บขนทั้งหมด 52 สาย จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อประกอบด้วย


การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

   เตาเผาที่ใช้ในการกำจัดมูลติดเชื้อบริษัทฯ ได้รับมอบโรงงานเตาเผาจากกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2 แห่งคือ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม  ดังนี้

ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมมี 1 แห่ง
ที่ตั้ง : โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อศูนย์​กำจัดมูลฝอยหนองแขม เลขที่ 45 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-726-0300


 


ขั้นตอนการรับบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

 

 


 
ผู้ประกอบกิจการท่านใดพบปัญหาการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถติดต่อ 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. 
ที่เบอร์โทร : 02-328-7874, 02-726-0300

นอกเวลาราชการติดต่อ
โรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
เบอร์โทร : 02-328-7874, 02-726-0300 โทรสาร : 02-726-0301 
คุณวารุณี ธนีสรรค์, คุณขวัญฤทัย คชรินทร์, คุณสุกัญญา อยู่เป็นสุข (089-135-9555)Visitors: 43,212