การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค

เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิโครงการจัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการเสาไฟอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์​อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง "internet of things (IoT)" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

8 ธันวาคม 2563