วันที่ 12 มี.ค.2567 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
จัดกิจกรรมโครงการ CSR คัดแยกขยะเพื่อน้องและทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เลียบคลอง
ครั้งที่ 1 โดยนำนักเรียนและครูจากโรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เลียบคลองจากคลองผดุงกรุงเกษมไปยังคลองบางลำพู
.
โดยมีวิทยากรของบริษัทบรรยายให้ความรู้ประวัติศาสตร์ของคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองผดุงกรุงเกษมและคลองบางลำพู พร้อมเข้าเยี่ยมชม
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์พิพิธภัณฑ์จัดแสดงด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
แห่งยุครัตนโกสินทร์ การจำลองวัตถุ จัดแสดงงานสถาปัตยกรรม รวมไปถึงเทคโนโลยี
Multimedia Active Self Learning
.
ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามนโยบาย "ไม่เทรวม" ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้ พร้อมมอบถังขยะ 4 ชนิดให้กับโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป
 
------------
 
บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการสาธารณูปโภค​ และบริการสาธารณะของกรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,205