ชื่อโครงการ     โครงการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อศูนย์หนองแขมและอ่อนนุช
หน่วยงานคู่สัญญา   :   กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา    

1.ระยะเวลาสัญญาจ้าง 5 ปี (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568)

2.ค่าจ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 13,000 บาท/ตัน

3.มูลค่าสัญญา 1,067,625,000 บาท

4.ขอบเขตงาน

• เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนได้โดยใช้เตาเผาของกรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดโครงการ  
ลักษณะ/ขอบเขตงาน  
   

กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของกทม.) เข้ามาดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี ตามมาตรา 18 คือ ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของกทม.โดยให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกับสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภททุกขนาด (รัฐเอกชนศูนย์บริการสาธารณสุข ,คลินิก อื่นๆ)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะใช้รถแบบพิเศษเฉพาะสำหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อดำเนินการเก็บขนและนำมากำจัดด้วยเตาเผา ณ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

 

1. การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

บริษัทฯ ได้ใช้รถเก็บขนจำนวน 32 คันโดยแบ่งสายเก็บขนทั้งหมด 35 สายเพื่อรองรับความต้องการ ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน แบ่งเป็น 21 สาย เก็บขนทุกวันช่วงเวลา 19.00-06.00 น. ใช้รถเก็บขนขนาด 2 ตัน จำนวน 16 คัน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข, คลินิก, อื่นๆ แบ่งเป็น 14 สาย ใช้รถเก็บขนขนาด 1 ตัน จำนวน 16 คัน

มีช่วงเวลาดังนี้คือ

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข เก็บขนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.
 • คลินิก เก็บขนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.
 • อื่นๆ เก็บขนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.

 

ประเภทรถ จำนวน (คัน) ภาพประกอบ
1.รถขนาด 6 ล้อ 16 คัน        
2.รถขนาด 4 ล้อ 16 คัน        

 

2. การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 • เตาเผาที่ใช้ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทได้รับมอบโรงงานเตาเผาจากกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มี 3 แห่ง

  1. โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช (โรงงานที่ 1)
 • เป็นเตาเผาแบบไม่เคลื่อนที่ควบคุมอากาศ (Pyrolysis)
 • ขนาด 30 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา
 • อายุการใช้งานประมาณ 24 ปี

  2. โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช (โรงงานที่ 2)
 • เป็นเตาเผาแบบเคลื่อนที่แบบหมุนแนวตั้ง (Rotary Klin)
 • ขนาด 20 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา
 • อายุการใช้งานประมาณ 6 ปี 8 เดือน

  3. โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช (โรงงานที่ 3)
 • เป็นเตาเผาแบบเคลื่อนที่แบบหมุนแนวตั้ง (Rotary Klin)
 • ขนาด 30 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา
 • อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ : 1, 2 และ 3 มีที่ตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มี 1 แห่ง

  1. โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อหนองแขม
 • เป็นเตาเผาเคลื่อนที่แบบหมุนแนวนอน (Rotary Klin)
 • ขนาด 20 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา
 • อายุการใช้งานประมาณ 9 ปี

 

 

ที่ตั้งโครงการ        
         
 • โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
  เลขที่ 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

     
 • โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
  เลขที่ 45 ถนนพุทธมณฑลสาย แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 

 
Visitors: 37,459