ชื่อโครงการ   :   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 1 และส่วนต่อขยาย 2
หน่วยงานคู่สัญญา      

 

 

เส้นทาง รูปแบบ/ลักษณะสัญญา ผู้เดินรถ
1. ส่วนหลัก
หรือส่วนสัมปทาน

กรุงเทพมหานครให้สัมปทานเอกชน 30 ปี
(5 ธ.ค.2542-4 ธ.ค.2572)
หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างเดินรถ
(5 ธ.ค.2572-2 พ.ค.2585)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ส่วนต่อขยาย 1
 • สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง)
 • สายสีลม (ตากสิน-บางหว้า)
กรุงเทพมหานครว่าจ้างบริษัทฯ
เป็นผู้บริหารระบบ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. ส่วนต่อขยาย 2

 • แบริ่ง-สมุทรปราการ
 • หมอชิต-คูคต
กรุงเทพมหานครมอบหมายบริษัทฯ
เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ระยะเวลา

เส้นทาง ระยะเวลาสัญญา
1. ส่วนหลัก หรือส่วนสัมปทาน

เริ่มดำเนินการ 5 ธ.ค.2572-2 พ.ค.2585
(หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานวันที่ 4 ธ.ค.2572)

2. ส่วนต่อขยาย 1

 • สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง)
 • สายสีลม (ตากสิน-บางหว้า)
 

30 ปี
(2 พ.ค.2555-2 พ.ค.2585)

3. ส่วนต่อขยาย 2

 • แบริ่ง-สมุทรปราการ
 • หมอชิต-คูคต
 

26 ปี
(28 ก.ค.2559-2 พ.ค.2585)

 

มีกำหนดระยะเวลาให้บริการตามสัญญา ดังนี้

งบประมาณ

1. ส่วนต่อขยาย 1 กทม. ทำสัญญาจ้างเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ ระยะเวลา 30 ปี (ปี 2555-2585) ประกอบด้วย

 • ค่าบริหารระบบ 1,785,191,276 บาท
 • ค่าเดินรถและซ่อมบำรุง 187,790,303,724 บาท

 

2. ส่วนต่อขยาย 2 กรุงเทพมหานครฯ มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) และบริหารจัดการเดินรถ
ระยะเวลา 26 ปี (ปี 2559-2585) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กรุงเทพมหานครตกลงให้บริษัทนำรายได้ค่าโดยสารมาชำระค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังต่อไปนี้

 • ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)
 • ค่าจ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง และ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ตามจำนวนค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยหากรายได้ค่าโดยสารไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง กรุงเทพมหานครจะอุดหนุนเงินมาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังขาดอยู่

 

รายละเอียด​โครงการ

ลักษณะ​/ขอบเขต​งาน

1. ส่วนต่อขยาย กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ มีหน้าที่ดังนี้

 • จัดหาผู้รับจ้างเดินรถตามที่กทม.เห็นชอบและควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างเดินรถปฏิบัติตามสัญญา
 • การจัดการด้านการเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบและนำส่งรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งนำเงินรายรับมาจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้บริหารระบบ ผู้รับจ้างเดินรถ และอื่นๆ
 • การจัดทำรายงานการเดินรถ ทั้งรายงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี รวมทั้งรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ค่าโดยสาร

2. ส่วนต่อขยาย กรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • จัดให้มีระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)
 • บริหารจัดการเดินรถ ได้แก่ จัดให้มีบริการเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ, ควบคุมดูแลคุณภาพในการเดินรถตามสัญญา, จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ, ตรวจสอบและนำส่งรายได้ค่าโดยสารให้ให้แก่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 

ที่ตั้งโครงการ 

การให้บริการรถไฟฟ้าโครงการถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 1 และส่วนต่อขยาย 2 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น.ประกอบด้วย

เส้นทาง ระยะทาง (กม.) สถานี
1. ส่วนหลัก หรือส่วนสัมปทาน  23.5*  24

2. ส่วนต่อขยาย 1

 • สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง)
 • สายสีลม (ตากสิน-บางหว้า)

 

5.25
7.50

 

5
6

3. ส่วนต่อขยาย 2

 • แบริ่ง-สมุทรปราการ
 • หมอชิต-คูคต

 

13
19 

 

9
6

รวม

68.25

60

 หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการ 5 ธ.ค.2572 (หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานวันที่ 4 ธ.ค.2572)

 

Visitors: 28,976