ชื่อโครงการ   :   โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
หน่วยงานคู่สัญญา     กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา   :   ต.ค.-พ.ย.2566
งบประมาณ   :   ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 8,988,000.- บาท

 

รายละเอียดโครงการ        
ลักษณะ/ขอบเขตงาน   :   ให้บริการรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 10 คัน
ที่ตั้งโครงการ   :  

ศูนย์พระราม 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 131/1 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์หนองแขม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 45 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เวลาให้บริการ   :  

ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 น.

 

 

 


Visitors: 32,871