ชื่อโครงการ         โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2
หน่วยงานคู่สัญญา         กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา         15 มีนาคม 2566-22 พฤษภาคม 2570
งบประมาณ        

94 ล้านบาทระยะเวลาสัญญา 1,530 วัน (51 งวด) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 15.6 ล้านบาท (240 วัน)
เริ่มเดินเรือในวันที่ 15 มีนาคม 2566-พ.ย.

 

รายละเอียดโครงการ
ลักษณะ/ขอบเขตงาน
 

ให้บริการเดินเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษมระยะทาง 5 กิโลเมตรจำนวน 11 ท่าตั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง-ท่าเรือตลาดเทวราช

 

ที่ตั้งโครงการ
 
คลองผดุงกรุงเกษม ระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

เวลาให้บริการ
 
  • วันธรรมดา (จันทร์ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาที่ให้บริการเดินเรือตั้งแต่ 06.00 น.–09.00 น. และ 16.00 น.-19.00 น. ความถี่ในการเดินเรือไม่เกินทุก 20 นาที จำนวนเที่ยวเดินเรือไม่ต่ำกว่า 20 เที่ยวเดินเรือ/วัน
  • วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาที่ให้บริการเดินเรือตั้งแต่ 08.00 น.–19.00 น. ความถี่ในการเดินเรือไม่เกินทุก 60 นาทีจำนวนเที่ยวเดินเรือไม่ต่ำกว่า 10 เที่ยว เดินเรือ/วัน

 


Visitors: 32,870