ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบนโยบาย “กรุงเทพธนาคม” ต้องดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีหลักวิชาการ
ด้านพนักงานพร้อมนำนโยบายไปปฏิบัติงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานคร

   วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มอบนโยบายการดำเนินงานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดยมีนายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ และนายยุทธนา ปัญจธนศักดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง
 
   ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง กล่าวว่า กรุงเทพธนาคม เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ รูปแบบพิเศษ บริษัทฯถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้บริการสาธารณะ การจัดทำสาธารณูปโภคต่างๆ ในการให้บริการคนกรุงเทพฯหลายล้านคน การเป็น “วิสาหกิจ”ควรอยู่ได้ด้วยตนเอง บางภารกิจอาจมีกำไร บางภารกิจอาจขาดทุนก็สามารถเฉลี่ยให้การให้บริการสาธารณะต่างๆ ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งโดยหลักของ “การทำงานเพื่อสาธารณะ” นั้นมีทั้งคำติและชม ขอให้เปิดใจรับและนำมาพิจารณาปรับปรุงตนเอง ให้ยึดมั่นในการให้บริการด้วยความเต็มใจและรักษามาตรฐาน ทบทวนตนเองอยู่เสมอ
 
   ที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่พูดถึงในสื่อต่างๆ ที่เป็นด้านลบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ “การมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส” ซึ่งต้องให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณะจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเกราะคุ้มภัยในการทำงานของบริษัทฯ เพราะด้วยข้อมูลที่คนรับรู้จะสร้างแรงใจ แรงศรัทธาจากประชาชน ทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินงานต่างๆไปได้อย่างราบรื่น
 
ดังนั้นขอให้การทำงานของเราต้องใช้หลักวิชา ซึ่งถ้าเรามีอยู่ในองค์กรก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เชื่อว่าเราไม่ได้ทำด้วยตนเองได้ทุกอย่าง การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้จะมาช่วยส่งเสริมการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยนโยบายที่กล่าวมานี้ขอให้มั่นใจว่าการมาทำหน้าที่ของตนและบอร์ดชุดนี้ เราลงเรือลำเดียวกัน เป็นทีมเดียวกัน และกรุงเทพธนาคม คือบ้านของเราทุกคน
 
   ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาทำงานเกือบ 40 วัน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่พนักงานได้ปรับตัวและคอยอำนวยความสะดวกในการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เนื่องด้วยลักษณะการทำงานของตนเองนั้นเป็นคนที่มาทำงานแต่เช้าและกลับดึก ในบางครั้งก็มีการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนตนในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมให้ข้อคิดสำหรับการทำงานโดยยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ในการทำงานในองค์กรให้ยึดหลัก “สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ”
 
   ด้านนายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร ในฐานะตัวแทนพนักงาน กล่าวรู้สึกยินดีกับคณะกรรมการชุดนี้ในการเข้ามาบริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม โดยพนักงานทุกคนพร้อมนำนโยบายของประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการไปปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร และพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพในการทำงานตามหลักวิชาการเพื่อชาวกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565