'กรุงเทพธนาคม' นำคณะ CSR ลงเรือไฟฟ้าลัดเลาะ 3 คลองสำคัญใจกลางพระนคร ชมเส้นทาง 'หัวลำโพง-ป้อมพระสุเมรุ'

   วันที่ 10 พ.ย. 65 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประแสง มงคลศิริ, นายณัฐวัฒน์​ พอใช้ได้, นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล, ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, นายประกิต กอบกิจวัฒนา, ดร.นวภาคย์ ภัทรลีลา, นายยุทธนา ปัญจธนศักดิ์, น.ส.อมาวรินทร์ อินทรีย์สุข ได้เยี่ยมชมโครงการเรือโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซนต์ พร้อมสำรวจเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมเชื่อมต่อคลองบางลำพู จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้าคลองมหานาค ผ่านท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ สิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือป้อมพระสุเมรุ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในเส้นทางที่สามารถพัฒนาการเชื่อมต่อการเดิน ของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายเส้นเลือดฝอยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

 

Visitors: 43,209