พื้นที่ 1 ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต)

 

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากแยกถนนวิทยุเชื่อมต่อถนนเพชรบุรี ถึง แยกเพลินจิต
ระยะทาง : 1.337 กิโลเมตร


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 19 มีนาคม 2563

ผลการดำเนินงาน 98.22%
ผลงานที่คงเหลือ 1.78%


 

พื้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
(MRTศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 - หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : - ถนนรัชดาภิเษก มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้า MRTศูนย์วัฒนธรรมฯ ประตู 2 และ 3 ถึง หน้าซอยรัชดาภิเษก 7และ ซอยประชาสันติ
                    - ถนนเทียมร่วมมิตร จากถนนรัชดาภิเษก ถึงบริเวณหน้าตึก CW Tower ก่อนถึงแยกศูนย์วัฒนธรรม
ระยะทาง : 2.060 กิโลเมตร

ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 19 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงาน 94.23%
ผลงานคงที่เหลือ 5.77%


 

พื้นที่ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ถนนสาทรเหนือ/ใต้ - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)
 

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนสาทรเหนือ/ใต้ ถึงหน้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10
ระยะทาง : 1.670 กิโลเมตร 


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 19 มี.ค. 2563

ผลการดำเนินงาน 78.14%
ผลงานที่คงเหลือ 21.86%


 

พื้นที่ 4 ถนนวิทยุ (แยกเพลินจิต -หน้าซอยร่มฤดี)

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากทางแยกถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิต ถึง หน้าซอยร่มฤดี
ระยะทาง : 2.185 กิโลเมตร


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 19 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงาน 98.75%
ผลงานที่คงเหลือ 1.25%