พื้นที่ 1 ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต)

 

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากแยกถนนวิทยุเชื่อมต่อถนนเพชรบุรี ถึง แยกเพลินจิต
ระยะทาง : 1.337 กิโลเมตร


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงานก่อสร้างและทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100%


 

พื้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
(MRTศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 - หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : - ถนนรัชดาภิเษก มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้า MRTศูนย์วัฒนธรรมฯ ประตู 2 และ 3 ถึง หน้าซอยรัชดาภิเษก 7และ ซอยประชาสันติ
                    - ถนนเทียมร่วมมิตร จากถนนรัชดาภิเษก ถึงบริเวณหน้าตึก CW Tower ก่อนถึงแยกศูนย์วัฒนธรรม
ระยะทาง : 2.060 กิโลเมตร

ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ผลการดำเนินงานก่อสร้างและทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100%


 

พื้นที่ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ถนนสาทรเหนือ/ใต้ - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)
 

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนสาทรเหนือ/ใต้ ถึงหน้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10
ระยะทาง : 1.670 กิโลเมตร 


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงาน 99.28%
ผลงานที่คงเหลือ 0.72%


 

พื้นที่ 4 ถนนวิทยุ (แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่วมฤดี)

รายละเอียดพื้นที่
เส้นทางก่อสร้าง : ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากทางแยกถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิต ถึง หน้าซอยร่วมฤดี
ระยะทาง : 2.185 กิโลเมตร


ความคืบหน้าสะสมถึงปัจจุบัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ผลการดำเนินงานก่อสร้างและทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100%