จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน

KT ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์ "กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"

 

   KT ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์ "กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"
   (23 ก.ย. 63) เวลา 08.30 น. บริเวณตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานถวายพระราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์ "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" ในการนี้ได้มีภาคีเครือข่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตตลิ่งชัน พร้อมพนักงานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้วย จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ปล่อยขบวนเรือปฏิบัติการจัดเก็บขยะในลำคลอง ถอนเสาปูนและสิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินเรือ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง
กรุงเทพธนาคม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ”

   กรุงเทพธนาคม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ” ณ สวนวชิรเบญจทัศ และ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช 86

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยได้จัดซุ้มกิจกรรมร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่เกมคัดแยกขยะ เกมปาลูกโป่ง และชิงของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนย่านอ่อนนุช 86 ณ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอยอ่อนนุช 86 อีกด้วย

   โดยในกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของขยะ และการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังให้ เด็ก ๆ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศต่อไป 

กรุงเทพธนาคม นำพนักงานร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ทำความสะอาดคลองยายสุ่นเขตห้วยขวาง

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นำพนักงานเก็บขยะพร้อมเดินรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดคลองยายสุ่น เขตห้วยขวาง ในกิจกรรม CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่คลองยายสุ่น ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่

 


 

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย "การจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" กรุงเทพมหานคร ในย่าน อโศก-พระราม9 / เกาะรัตนโกสินทร์ / บางหว้า / เตาปูน-บางโพ

     เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่าง วันที่ 16-20 กันยายน 62 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำกฎบัตร ในการพัฒนาเมืองรายพื้นที่ ของกลุ่มอโศก-พระราม9 กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบางหว้า และ กลุ่มเตาปูน-บางโพ ร่วมกับ หน่วยงานราชการในแต่พื้นที่ กลุ่มผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ กลุ่มการศึกษาในพื้นที่ และ ภาคประชาชนในพื้นที่ เช่น สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ  มหาวิทยาลัยศิลปกร ผู้แทนชุมชนเขตบางหว้า ผู้แทนชุมชนในพื้นที่รัตนโกสินทร์  ผู้แทนภาคอสังหาริมทรัพย์ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ในการดำเนินการจัดทำกฎบัตรในแต่ละกลุ่มพื้นที่
 
โดยที่ประชุมมีความเห็นเลือกสาขาการพัฒนาตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
 
กลุ่มอโศก-พระราม9 ครั้งที่ 2/2562
1.พื้นที่สาธารณะ 
2.คมนาคมเขียวและนวัตกรรม (คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม)
4.อาคารและโครงสร้างพื้นฐานเขียว
5.การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง/ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา/น้ำสะอาด (คะแนนเท่ากัน 3 สาขา)
 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2562
1. พื้นที่สาธารณะ
2.Equity&Excellence in Education
3.Green transportation   
4.Urban Revitalization
 
กลุ่มบางหว้า ครั้งที่ 1/2562
1.Equity&Excellence in Education
2.Green transportation
3. พื้นที่สาธารณะ 
4.Urban Revitalization
 
กลุ่มเตาปูน-บางโพ ครั้งที่ 1/2562
1.Green Transportation
2.พื้นที่สาธารณะ พื้นที่โล่ง
3. ที่อยู่อาศัย การจัดการเมือง
4. เศรษฐกิจเชียวเมือง การฟื้นฟูเมือง ย่านต่างๆ และ สุขภาวะเมือง


วันที่ 27 ส.ค.2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รับมอบรางวัล

"THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในประเภทธุรกิจ

บริการด้านสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี

'กรุงเทพธนาคม' รับมอบรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ธุรกิจบริการด้านสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี

     วันที่ 27 ส.ค.62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รับมอบรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในประเภทธุรกิจบริการด้านสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมี ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง เป็นตัวแทนบริษัทในการรับรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

     ทั้งนี้รางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" เพื่อยกย่องและเชิดชูธุรกิจที่มีความสามารถ และผลงานโดดเด่นทั้งด้านผลการดำเนินงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจอื่น ๆ ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของตนให้มากขึ้น จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย


 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กรุงเทพธนาคม' มอบ 'บอร์ดชูชีพ' จำนวน 720 ชิ้น

ให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์


  
    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มอบ 'บอร์ดชูชีพ' จำนวน 720 ชิ้น ให้กับสำนักงานเขตดุสิต โดยนายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ส่งมอบ 'บอร์ดชูชีพ' จำนวน 720 ชิ้น ให้กับ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงเรียนในเขตดุสิตเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนว่ายน้ำ และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง