....จิตอาสา....(ที่ผ่านมา)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม 'ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา' ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86

     'กรุงเทพธนาคม' นำจิตอาสาปรับปรุงอาคาร-อุปกรณ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอ่อนนุช 86 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม 'ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา' ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีนายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการจัดงาน และพนักงานจิตอาสากรุงเทพธนาคม ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ประกอบด้วยการซ่อมพัดลม ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางกระเป๋า ลูกบิดประตู และทาสีภายนอกและภายในอาคารให้สวยงาม 

     พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน 800 ตัน ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและพนักงานในโครงการของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้สนับสนุนชั้นวางหนังสือ และพัดลมเพื่อนำมาทดแทนอันเดิม รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนลูกบิดประตู จากบริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมด้วย


 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆ รอบชุมชนบึงพระราม 9

     กรุงเทพธนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกลุ่ม Trash Hero กำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆ รอบชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา เขตบางกะปิ ร่วมกับกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มพิชิตขยะ และอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการระบายน้ำในการสนับสนุนอุปกรณ์ดักจับขยะ และเรือจัดเก็บขยะ

     ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลอง จึงได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด ครั้งนี้จึงร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero ในการเก็บขยะทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ รวมถึงการแยกขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และร่วมกันนำมาต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะในระหว่างการดำเนินกิจกรรม จึงได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และกระบอกน้ำมาเอง ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเหล่าจิตอาสาด้วย

 


 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ทางบริษัท จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร (สวนรถไฟ) 

     ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรนี้ขึ้นทุกปี มีการให้ความรู้ทั่วไปต่างๆ อีกด้วย พบกิจกรรมสนุกสนาน ฟังนิทานจากก้อนเมฆเล่าเรื่อง และชิง-ลุ้น ของรางวัลมากมาย ที่บูธ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 


 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน

     KT นำจิตอาสาทำความสะอาด-ปรับภูมิทัศน์วัดเศวตฉัตร รองรับการอนุบาลต้นไม้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง และปลูกในสถานที่วิปัสสนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน เนื่องจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีกรุงธนบุรี ถึง สำนักงานเขตคลองสาน) ทางโครงการฯจึงได้ทำการรื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า นำมาอนุบาลและปลูกยังวัดเศวตฉัตร เพื่อสร้างเป็นสถานที่วิปัสสนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

     ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอิงอาศัยและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการเป็นจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างบวรสถาน บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมโดยเน้นประโยชน์สาธารณะ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสาน , กองทัพบก , วัดเศวตฉัตร , โรงเรียนวัดเศวตฉัตร , ชุมชนวัดเศวตฉัตร , บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด ร่วมกันทำความสะอาดหอระฆังวัดเศวตฉัตร ลานศาลาบูรพาจารย์ ห้องน้ำกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อให้เกิดความสะอาดภายในวัด สร้างประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้วัดมีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การอนุบาลต้นไม้มากยิ่งขึ้น


 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 07.00น. นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 147 รูป เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบรอบ 46 

     บ.กรุงเทพธนาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากทม. ครบรอบ 46 ปี เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 07.00น. นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 147 รูป เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบรอบ 46 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี


 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดโครงการ KT สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชนริมคลอง ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน

     กรุงเทพธนาคม จัดอบรมสร้างถังดักไขมันชุมชน รร.วัดเศวตฉัตร ชูเป็นพื้นที่ต้นแบบในเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดโครงการ KT สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชนริมคลอง ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้อำนวยการ อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร พนักงานวัดเศวตฉัตร และกลุ่มภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ ในงานได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชุมชนบางปรอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มาอบรมให้ความรู้ และบอกถึงประโยชน์เกี่ยวกับถังดักไขมัน ให้แก่โรงเรียนและวัดเศวตฉัตร เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ

     บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวเปิดงาน ระบุว่า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี ถึง สำนักงานเขตคลองสาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองในเขตคลองสาน ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ปัญหาดังกล่าวได้ทำลายทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงามในแม่น้ำลำคลอง ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ “KT สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชนริมคลอง” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสังคม ที่ทางกรุงเทพธนาคมดำเนินการ โดยในครั้งนี้จะจัดทำที่ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร และวัดเศวตฉัตร เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ศูนย์ชุมชนในเขตคลองสาน โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างมาก เนื่องด้วยถังดักไขมันนั้นช่วยดักกรองเศษอาหาร ที่มาจากอ่างล้างจานทำให้ท่อน้ำไม่อุดตัน และน้ำจากอ่างล้างจานที่ไหลลงสู่แม่น้ำคลองให้มีสภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้มากขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ กิจกรรมน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต

     'กรุงเทพธนาคม ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา บนป่าต้นน้ำ อ.ทัพทัน อุทัยธานี พร้อมมอบเงินทอดผ้าป่าวัดเขาลูกช้างเพื่อนำไปสร้างพระวิหาร ( 9 พ.ย.61) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกันปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ณ วัดเขาลูกช้าง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ที่เล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำ และป่าชายเลนที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยปลูกต้นไม้พยุงจำนวน 30 ต้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาลูกช้าง

     ซึ่งมีบริษัทต่าง ๆ ได้ร่วมกับกรุงเทพธนาคม ประกอบด้วย บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด , บริษัทจีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด , นายสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย , บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด มอบเงินทำบุญรวมกันจำนวน 257,440 บาท เพื่อนำไปสร้างพระวิหารวัด จากนั้นได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป


 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ กิจกรรมน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต

     'ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต


 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 'กรุงเทพธนาคม' ร่วมกับ 'เขตห้วยขวาง-สำนักการระบายน้ำ' นำจิตอาสาเก็บขยะคลองลาดพร้าว ณ วัดพระราม 9

     'กรุงเทพธนาคม' ร่วมกับ 'เขตห้วยขวาง-สำนักการระบายน้ำ' นำจิตอาสาเก็บขยะคลองลาดพร้าว ณ วัดพระราม 9 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 64 ทางบริษัทจึงร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักการระบายน้ำ นำจิตอาสาของแต่ละบริษัทและหน่วยงาน ทำโครงการ "จิตอาสาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันเก็บขยะตลองลาดพร้าว" ณ บริเวณวัดพระราม 9 เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนริมคลองลาดพร้าวตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลองในกรุงเทพมหานคร ตามรอยศาสตร์พระราชาในด้านทรัพยากรน้ำ ให้ลำคลองของกรุงเทพมหานครมีความใสสะอาด สร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า


 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 'กรุงเทพธนาคม' และนักเรียน ชาวบ้านริมคลองภาษีเจริญ ช่วยกันเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ นอกจากนี้ยังให้บริการเรือในคลองภาษีเจริญฟรี! ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

     น้อมนำศาสตร์พระราชา! ‘กรุงเทพธนาคม’ ลงพื้นที่เก็บขยะคลองภาษีเจริญ และขอความร่วมมือปชช.ริมคลองไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย 'กรุงเทพธนาคม' ผู้ให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ได้ให้ความสำคัญกับลำคลอง ด้วยการลงพื้นที่เก็บขยะคลองภาษีเจริญ-สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชน หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ น้อมนำศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำ นอกจากนี้ยังให้บริการเรือในคลองภาษีเจริญฟรี! ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนกรกฎาคม


 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพธนาคม เชิญผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายอีก 8 บริษัท มอบเงินสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท

     กรุงเทพธนาคม เชิญผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายอีก 8 บริษัท มอบเงินสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม โครงการ 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' พร้อมเชิญผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานเปิดงาน ณ จุดชมวิว ป่าชายเลน ทะเลบางขุนเทียน ตั้งเป้าปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นดินที่ถูกน้ำกัดเซาะให้ได้ประมาณ 3,000 ไร่

     โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.ซี.ซีแมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด , บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด , บริษัทไอคอนสยาม จำกัด และสำนักงานเขตบางขุนเทียน นอกจากนี้พลตำรวจเอกอัศวิน ยังเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากกลุ่มภาคีเครือข่ายกว่า 11 ล้านบาท


 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" หรือ CAC ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

     ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานในระบบการตรวจสอบและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้มีความเชื่อถือ

     บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ 'CG' Good Corporate Governance ให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ CG นำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำงาน และเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท


 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม 'วันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยผูกพันธ์ KT และผู้สูงอายุหนองแขม' ณ บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน

     "กรุงเทพมหานคร · กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม 'วันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยผูกพันธ์ KT และผู้สูงอายุหนองแขม' ณ บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการเพื่อสังคม (CSR)และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการส่งเสริมเรื่องจิตอาสา โดยโครงการนี้ทางกรุงเทพธนาคมคาดว่าชุมชนในพื้นที่จะเข้าใจและยอมรับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น และเพื่อสร้างความสุขและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเยาวชน "'กรุงเทพธนาคม' เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 'องค์กรต่อต้านการทุจริต'!

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" หรือ CAC ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

     ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานในระบบการตรวจสอบและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้มีความเชื่อถือ

     บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ 'CG' Good Corporate Governance ให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ CG นำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำงาน และเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท


 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำดำหัว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

     " คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำดำหัว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยผู้ว่าฯกทม.ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา และกล่าวกำลังใจ กำลังกาย กับทุกคนในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำงานให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นต่อไป"


 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าของคนในชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่ 4 

     "เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าของคนในชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่4

     โดยภายในงานมีการเปิดตัวโลโก้ของชุมชนโดย คุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชนโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดารทำธุรกิจ"


 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดงาน "ส่งเสริมสินค้าชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยื่น 4.0" ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดงาน "ส่งเสริมสินค้าชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยื่น 4.0" ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 


 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัน ปั่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

     "เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัน ปั่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาผู้พิการเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งได้มีจิตอาสาคอยช่วยเข็นรถเข็นเพื่อเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ 


 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง มีทั้งการจัด workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชน และร่วมกันลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง มีทั้งการจัด workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชน และร่วมกันลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ


 

เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และทีมพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

     "เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและทีมพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จากนั้นร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของบริษัท แสนบาทให้กับทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"

     เช้านี้ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยคุณบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการ / คุณมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และพ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้มอบการสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาทให้กับทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค

วันที่ 15 พฤษภาคม 256 บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน

     ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ ชายทะเลบางขุนเทียน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานเปิด "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" และร่วมกันปลูกป่าชายเลน คนละ 1 ต้น บนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย

     ช่วงเย็นวันที่ 8 พ.ค.60 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย โดยจัดการแข่งขันแบบพบกันทุกหน่วยงาน งานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเปิดงาน และเป็นประธานในการมอบเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคให้กับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดีด้วย


 

วันที่ 15 มี.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ณ ห้องเจ้าพระยา

     นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัทดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นับเป็นโครงการนำร่องและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการแบบ Corporate Social Responsibility (CSR)
และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องด้วยภาคเอกชนที่มีนโยบายด้าน CSR ได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้พิการและผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ได้ให้การสนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ประกอบด้วย

1.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามระยะทางเป็นระยะเวลา 5 ปี
2.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ให้การสนับสนุนการบริการดูแลรักษายางรถยนต์รวมถึงเปลี่ยนยางใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี
3.บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการลดราคาน้ำมันต่ำกว่าท้องตลาด 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 5 ปี

     กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ใช้ Wheelchair ประมาณ 64,000 คน โดยเป็นผู้พิการประมาณ 16,000 คน และผู้สูงอายุประมาณ 48,000 คน ในขณะที่บริษัทมีรถให้บริการจำนวน 30 คัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยสรุปมีผู้ขอใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 52,219 เที่ยว ในจำนวนนี้ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการจำนวน 7,503 ครั้ง เฉลี่ยต่อเดือนมีผู้ใช้บริการกว่า 2,019 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็น ผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 67.18 และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.82 โดยมีผู้ขอใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้จัดลำดับความสำคัญของงาน ดังนี้

• กลุ่มงานลำดับที่ 1 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล
• กลุ่มงานลำดับที่ 2 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป สถานที่ราชการและสมาคมต่างๆ
• กลุ่มงานลำดับที่ 3 ผู้ที่ประสงค์ไปยังสถานที่อื่นๆ

     ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี 2548 และในระยะอันใกล้นี้สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 25 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกท่าน เช่น การก่อสร้างโรงพยายบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น


 

วันที่ 24 กันยายน 2558 : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ทำบุญครบรอบ 60

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ทำบุญครบรอบ 60 ปี นับตั้งแต่บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด เป็นต้นมา ณ วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และได้ปลูกต้นปรีดิยาธรที่ท่าเรือวัดอ่างแก้วด้วย บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้จัดกิจกรรม CSR โดยพนักงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จะสละเวลาส่วนตัวในวันหยุด และช่วงเย็นของวันทำงานมาสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ ปรับปรุงทัศนียภาพคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุงทัศนียภาพให้กับท่าเรือในเขตคลองภาษีเจริญ เป็นการทำกิจกรรมของพนักงานของบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค


 

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : งานวันเด็ก 2558

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สวนรถไฟ ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติขึ้น ซึ่งภายในงานมีเด็กๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมภายในบูทงานอย่างมากมาย นอกจากนี้ทางบริษัทได้เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ คนพิการจากมูลนิธิศรีสังวาลย์