ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพ​ธนาคม รับการตรวจประเมินแก้ปัญหา​โครงการโรงกำจัดมูลฝอย​ผลิต​กระแสไฟฟ้า​ จากคณะผู้ตรวจฯ สำนักงานกกพ. พร้อมนำลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุดของโรงงานหลังหยุดผลิตไฟตั้งแต่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

   กรุงเทพ​ธนาคม รับการตรวจประเมินแก้ปัญหา​โครงการโรงกำจัดมูลฝอย​ผลิต​กระแสไฟฟ้า​ จากคณะผู้ตรวจฯ สำนักงานกกพ. พร้อมนำลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุดของโรงงานหลังหยุดผลิตไฟตั้งแต่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

   วันที่ 3 พฤษภาคม​ 2565 บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม​ จำกัด ให้การต้อนรับ นายพรชัย จันทธำรงวัฒน์​ หัวหน้าส่วนงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน สำนักงาน​คณะกรรมการ​กำกับกิจการ​พลังงาน​(กกพ.)​ และคณะ เข้าตรวจติดตาม การแก้ไขปัญ​หาผลกระทบเรื่องกลิ่นและข้อสั่งการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ กกพ.ได้ออกคำสั่งหยุดผลิตไฟฟ้า โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800ตันต่อวัน ของบริษัท ภายในศูนย์​กำจัด​มูลฝอย​อ่อนนุช​ โดยบริษัทได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา​ รวมทั้งนำคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่สำรวจในจุดต่างๆ ของโรงงาน อาทิ บริเวณ​อาคารรับขยะ ห้องคอนโทรลรูม อาคารคัดแยกขยะ จุดปลูกต้นไม้ด้านพื้นที่ติดกับชุมชน จุดติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศ เป็นต้น

   โดยบริษัทได้หยุดการดำเนินงานในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 และหยุดการดำเนินงานทุกระบบภายในโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 


  

กรุงเทพธนาคม เชิญตัวแทนชุมชนประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า  แก้ไขแล้วเสร็จกว่า 90 % พร้อมเปิดบ้านเชิญตัวแทนชุมชนติดตามงานทุก 2 สัปดาห์

 

   กรุงเทพธนาคม เชิญตัวแทนชุมชนประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า แก้ไขแล้วเสร็จกว่า 90 % พร้อมเปิดบ้านเชิญตัวแทนชุมชนติดตามงานทุก 2 สัปดาห์


   วันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เชิญตัวแทนชุมชนรอบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า800ตันต่อวัน เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหากลิ่นและผลกระทบ โดยมีนายณัฎฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริหาร และนายพลกฤษณ์ บุญสิน ผู้อำนวยการศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ร่วมประชุมกับตัวแทนชุมชน

   ทั้งนี้ในที่ประชุมบริษัทฯได้แจ้งความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย
   1.1 แผนระยะสั้น (30 วัน) แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ 31 ม.ค 2565
   1.2 แผนระยะยาว (120 วัน) กำหนดแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2565 ซึ่งการแก้ปัญหาทั้งหมดคืบหน้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยได้แก่ สร้างหลังคาและประตูปิดคลุมอาคาร ติดตั้งสเปรย์ดับกลิ่น ทั้งจุดรับขยะ และบริเวณอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง (RDF) สำหรับส่วนที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคือ ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นภายในอาคารรับขยะและคัดแยกเบื้องต้น และอาคารเตรียมหมักและเครื่องบีบอัดที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยระหว่างนี้เพื่อให้การบรรเทาปัญหากลิ่นในช่วงที่รอระบบหลักแล้วเสร็จ บริษัทได้เพิ่มมาตรการฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่นบริเวณพื้นอาคารในจุดที่มีรถขนมูลฝอยและรถขนRDFทำงาน ใช้น้ำยาฉีดพ่นประมาณ 4,000 ลิตร/วัน รวมไปถึงการเพิ่มแนวกำแพงต้นไม้จากเดิมที่มี2แนวเป็นต้นไม้ขนาดกลาง(สนประดิพัทธ์)และไม้ประดับ (ทองอุไร)ในบริเวณรั้วด้านใกล้พื้นที่ชุมชน ทำการปลูกเพิ่มต้นไม้แนวที่ 3 เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งได้ขุดล้อมและนำมาปลูกเพิ่มเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะใช้เวลาแตกกิ่งใบในช่วง1-2 เดือนจากนี้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแนวป้องกันกลิ่นและฝุ่นด้วยวิธีทางธรรมชาติ

   สำหรับการแก้ไขปัญหาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทางตัวแทนชาวบ้านแจ้งต่อที่ประชุมว่ากลิ่นลดลง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลม รวมทั้งได้แนะนำวิธีการลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักขยะเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทนำไปพิจารณาดำเนินการ

   ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากตัวแทนชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมทุกฝ่าย และจะจัดประชุมโดยเชิญตัวแทนชุมชนเข้ามาติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทุก 2 สัปดาห์นับจากนี้ โดยในครั้งถัดไปกำหนดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

ลงวันที่ 22 เมษายน 2565


 

กรุงเทพ​ธนาคม จัดประชุมตรวจติดตามมาตรการแก้ไขปัญหา​กลิ่นโรงงานครั้งที่ 2

พร้อมเร่งรัดการแก้ไขมาตรการระยะยาว

เพิ่มระบบกรองอากาศ​ภายในโรงงานจัดการต้นตอของกลิ่นให้แล้วเสร็จ​ตามแผน 

   กรุงเทพ​ธนาคม จัดประชุมตรวจติดตามมาตรการแก้ไขปัญหา​กลิ่นโรงงานครั้งที่ 2 พร้อมเร่งรัดการแก้ไขมาตรการระยะยาว เพิ่มระบบกรองอากาศ​ภายในโรงงานจัดการต้นตอของกลิ่นให้แล้วเสร็จ​ตามแผน
   วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่โครงการบริหาร​จัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต​พลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ภายในศูนย์​กำจัดมูลฝอย​อ่อนนุช​
   บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม​ จำกัด ได้เชิญผู้แทนชุมชนหมู่บ้านอิมพีเรียล​พาร์ค​และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อตรวจสอบ​ติดตามผลการแก้ไขปัญ​หาเรื่องกลิ่นโดยมีนายพลกฤษณ์ บุญสิน ผู้อำนวยการ​ศูนย์​กำจัดมูลฝอย​อ่อนนุช​ เป็นประธานการประชุม
   ทั้งนี้บริษัท​ได้รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนคือการติดตั้งระบบสเปรย์​ดับกลิ่นอัตโนมัติ​และติดตั้งผนังและประตูอาคารเพิ่มเติมทั้งบริเวณจุดรับขยะและอาคารRDFเสร็จเรียบร้อย​ 100 เปอร์เซ็นต์​ตามแผนเมื่อ 31 ม.ค.65 และได้ติดตั้งหลังคาคลุมอาคารจัดเก็บRDF1เพิ่มเติมให้เป็นระบบปิดทั้งหมด ขนาดหลังคา12x 60 เมตรเป็นหลังคาแบบใสรับแสงแดดและป้องกันกลิ่นออกสู่ภายนอกแล้วเสร็จเมื่อวันที่​ 7 มี.ค.65 ที่ผ่านมา
   โดยขณะนี้อยู่​ระหว่างดำเนินการมาตรการตามแผนระยะยาวซึ่งคืบหน้ากว่า50 เปอร์เซ็นต์​ โดยติดตั้งและปรับปรุงระบบกำจัดกลิ่นภายในเพิ่มเติม ประกอบด้วยเพิ่มประสิทธิภาพ​เครื่องบำบัดอากาศ​ในอาคาร ให้สามารถ​บำบัด 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน และเพิ่มระบบบำบัดอากาศ​แบบโมบายที่บริเวณ​อาคารรับขยะและคัดแยกเบื้องต้น รวมทั้งจุดอาคารเตรียมหมักและเครื่องบีบอัด ซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งโดยคาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในปลายเดือนเม.ย. หรือไม่เกินต้นเดือนพ.ค.นี้ นอกจากนี้ได้เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการ​ไตรภาคี ประกอบด้วยบริษัท ตัวแทนชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการติดตามการแก้ปัญหา​ในภาพรวม ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเขตประเวศเพื่อคัดเลือกผู้แทนชุมชนเข้าร่วม
   ด้านนายพลกฤษณ์​ กล่าวว่า ทางโครงการฯโดยบริษัทกรุงเทพ​ธนาคม และผู้บริหาร​สำนักสิ่งแวดล้อม​ได้ให้ความสำคัญ​ในการเร่งแก้ปัญหา​ต่างๆภายในศูนย์ฯ​อ่อนนุช​ ซึ่งในวันนี้ทางผู้แทนชุมชนได้รับทราบความคืบหน้า​ในการดำเนินการต่างๆ และมีความพึงพอใจในเบื้องต้น ทั้งนี้หากการแก้ไขตามมาตรการทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์​ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะทำให้ปัญหา​กลิ่นลดน้อยลงชัดเจน​มากขึ้น โดยทางสำนักสิ่งแวดล้อมจะนำรถตรวจคุณภาพ​อากาศ​ ไปเก็บข้อมูลเป็นระยะ เพื่อเปรียบเทียบผลตรวจวัดก๊าซ​ต่างๆ ซึ่งก๊าซบางชนิดจะบ่งบอกที่มาของกลิ่นได้

 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 


   

“กรุงเทพธนาคม” ศึกษาดูงานรถใช้พลังงานไฟฟ้า​ เล็งทำต้นแบบรถEVเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

มุ่งสู่เมืองทันสมัย ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  

  “กรุงเทพธนาคม” ศึกษาดูงานรถใช้พลังงานไฟฟ้า​ เล็งทำต้นแบบรถEVเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ มุ่งสู่เมืองทันสมัย ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


  วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ดูงานและร่วมทดสอบรถบรรทุกใช้พลังงานไฟฟ้า ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทราปราการ


  ดร.เอกรินทร์ เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับยานยนต์ใช้ไฟฟ้าที่เป็นรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งกรุงเทพธนาคม มีภารกิจในด้านการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งอนาคตได้มีแนวทางที่จะนำรถใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในภารกิจดังกล่าว จะเป็นต้นแบบรถเก็บขนมูลฝอย​พลังงานไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามรถที่จะนำมาใช้ในภารกิจของบริษัทจะมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อไม่เหมือนกับมูลฝอยทั่วไป โดยจะต้องเป็นรถที่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส​และไม่ใช้การบีบอัดเพื่อไม่ให้เกิดถุงขยะหรือบรรจุภัณฑ์มูลฝอยติดเชื้อแตกฉีกขาดได้

  ดร.เอกรินทร์ กล่าวต่อด้วยว่า การนำรถพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในภารกิจต่างๆ ได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาเมืองสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการใช้รถEVจะสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 3 – 4 เท่าตัว รวมไปถึงประหยัดค่าซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับอุปกรณ์น้ำยาหล่อลื่นต่างๆด้วย โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำคาร์บอนเครดิต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทต่อไปในอนาคต

  สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางบริษัทเน็กซ์ พอยท์ ได้นำรถบรรทุก ที่ออกแบบเป็นรถจัดเก็บมูลฝอยขนาดบรรทุก 2.4 ตัน ซึ่งนำไปทดสอบจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปในสถานที่ขนถ่ายมูลฝอยเอกชนและเดินรถบนถนนทั่วไปในสภาพการทำงานจริง โดยการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง สามารถเดินทางได้มากกว่า 180 กม. ซึ่งนอกจากจะใช้เก็บขนมูลฝอยทั่วไปแล้วยังสามารถฉีดล้างทำความสะอาดพื้นได้ด้วย โดยมีระบบไฮโดรลิก ในการเปิดฝาท้ายบรรทุก สามารถยกท้ายได้ และมีแผ่นเหล็กกวาดมูลฝอยในรถออกโดยไม่ต้องใช้พนักงานเข้าไปจัดเก็บภายในตัวรถ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับรถ EVเชิงพาณิชย์ที่ปัจจุบันมีการผลิตในประเทศไทย หลากหลายรูปแบบ เช่น รถโดยสารชานชาลาต่ำ รถโดยสาร(รถบัส)ขนาด 12 เมตร รถบรรทุกหิน เป็นต้น

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565  


  

นายทหารนักเรียน กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษม

 

   นายทหารนักเรียน กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษม

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ข้าราชการ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 40 นาย เข้าเยี่ยมชมโครงการเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษม และโดยสารเรือไฟฟ้าจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังท่าเรือเทวราช พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปถึงบทบาทหน้าที่ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในการพัฒนา และบริหารจัดระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง

โดยการโดยสารเรือไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางจะมีการให้ความรู้และเทคโนโลยีของเรือไฟฟ้า100% เส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือของคลองผดุงกรุงเกษม และสัมผัสวิถีชุมชุนต่างๆ ตลอดแนวสองฝั่งคลองด้วย

 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565


 

สถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงาน 'กรุงเทพธนาคม' กับบทบาทการพัฒนาเมือง

 

  สถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงาน 'กรุงเทพธนาคม' กับบทบาทการพัฒนาเมือง

  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.เกรียงพล พัฒน​รัฐ​ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม​ จ​ำ​กัด​ พร้อมรองกรรมการผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตร​ประกาศนียบัตร​กฏหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รอง​เลขาธิการ​สถาบันพระปกเกล้าและดร.สกล เหลืองไพฑูรย์​ ในโอกาสศึกษาดูงานบริษัทฯ ใน​ฐานะ​วิสาหกิจ​ ของท้องถิ่น

  โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง "กรุงเทพ​ธนาคม กับบทบาทการพัฒนาเมือง" จากดร.เกรียง​พล พัฒน​รัฐ​ พร้อมร่วมซักถามและขอคำแนะนำวิธีการจัดบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่น อาทิ ภารกิจด้านการกำจัดขยะ ภารกิจด้านการให้บริการระบบขนส่ง ตลอดจนซักถามถึงข้อกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  จากนั้นคณะดูงานเดินทางไปเยี่ยมชมภารกิจการให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า สายแรกของประเทศไทย​ ในโครงการพัฒนา​ระบบการเดินเรือในคลองผดุง​กรุง​เกษมของบริษัทฯ พร้อมทดลองนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง-ท่าเรือเทเวศร์​ โดยได้รับความรู้​เกี่ยวกับตัวเรือและการให้บริการขนส่งทางน้ำของบริษัทฯ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 


  

กรุงเทพธนาคม-สจส. ฟังแผนธุรกิจบริษัทปี 65 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนระบบล้อ ราง เรือ

 

   กรุงเทพธนาคม-สจส. ฟังแผนธุรกิจบริษัทปี 65 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนระบบล้อ ราง เรือ
(10 พ.ย.64) ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ในด้านการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อการเดินทางทั้งระบบล้อ ราง เรือ ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 

“กรุงเทพธนาคม” มอบประกันภัยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 50 เขต รวม 250 คน
ทุนประกันกว่า 12.5 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งจัดทำประกันภัยให้กับพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

   “กรุงเทพธนาคม” มอบประกันภัยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 50 เขต รวม 250 คน ทุนประกันกว่า 12.5 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งจัดทำประกันภัยให้กับพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) รามคำแหง 40 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน จาก 50 สำนักงานเขต ทุนประกันรวม 12.5 ล้านบาท โดยมีนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ
   ในการนี้ ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอาจมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนมากับขยะทั่วไป จึงได้จัดทำประกันคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะโดยจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งกรณีเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และกรณีการเจ็บป่วยจากการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19
   ดร.เกรียงพล กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้รับดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯก็ได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 200 คนให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานคร ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯเป็นกลุ่มแรก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าส่วนอื่น ๆ โดยขณะนี้ทยอยเข้ารับวัคซีนตามลำดับ โดยปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เพิ่มสูงขึ้นจากการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ไปยังจุดที่เกิดคลัสเตอร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กักกันโรคและHospitel โดยมีจุดจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึง 277 แห่งแล้ว และมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เฉลี่ยวันละกว่า 19.85 ตัน ซึ่งบริษัทฯยังคงมาตรฐานการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


 

'กรุงเทพธนาคม' ใสใจคนพิการ-ผู้สูงอายุ พาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไร้ Covid-19
 

   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เน้นย้ำความปลอดภัยกับผู้พิการและผู้สูงอายุ ทำความสะอาดรถตู้ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการถึงที่หมายอย่างสะดวกปลอดภัย