ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพธนาคม-สจส. ฟังแผนธุรกิจบริษัทปี 65 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนระบบล้อ ราง เรือ

 

   กรุงเทพธนาคม-สจส. ฟังแผนธุรกิจบริษัทปี 65 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนระบบล้อ ราง เรือ
(10 พ.ย.64) ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ในด้านการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อการเดินทางทั้งระบบล้อ ราง เรือ ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 
 

 
 
 

“กรุงเทพธนาคม” มอบประกันภัยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 50 เขต รวม 250 คน
ทุนประกันกว่า 12.5 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งจัดทำประกันภัยให้กับพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

   “กรุงเทพธนาคม” มอบประกันภัยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 50 เขต รวม 250 คน ทุนประกันกว่า 12.5 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งจัดทำประกันภัยให้กับพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) รามคำแหง 40 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน จาก 50 สำนักงานเขต ทุนประกันรวม 12.5 ล้านบาท โดยมีนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ
   ในการนี้ ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอาจมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนมากับขยะทั่วไป จึงได้จัดทำประกันคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะโดยจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งกรณีเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และกรณีการเจ็บป่วยจากการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19
   ดร.เกรียงพล กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้รับดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯก็ได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 200 คนให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานคร ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯเป็นกลุ่มแรก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าส่วนอื่น ๆ โดยขณะนี้ทยอยเข้ารับวัคซีนตามลำดับ โดยปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เพิ่มสูงขึ้นจากการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ไปยังจุดที่เกิดคลัสเตอร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กักกันโรคและHospitel โดยมีจุดจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึง 277 แห่งแล้ว และมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เฉลี่ยวันละกว่า 19.85 ตัน ซึ่งบริษัทฯยังคงมาตรฐานการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


 

'กรุงเทพธนาคม' ใสใจคนพิการ-ผู้สูงอายุ พาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไร้ Covid-19
 

   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เน้นย้ำความปลอดภัยกับผู้พิการและผู้สูงอายุ ทำความสะอาดรถตู้ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการถึงที่หมายอย่างสะดวกปลอดภัย

 


 

 

 

สแกน “เราชนะ” ขึ้นรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

 

   บีทีเอส ชำระค่าโดยสารผ่าน “เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้
   นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องของโครงการ “เราชนะ” โดยมีข้อกำหนดให้สามารถจัดใช้วงเงินดังกล่าว ในการชำระค่าบริการระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ทุกประเภท ยกเว้นทางอากาศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการสัมผัสเงินสด เพื่อสร้างความปลอดภัย มั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน
   นายสุรพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือ โดยผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” จะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระผ่าน “เราชนะ” ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี สำหรับกลุ่มผู้ได้สิทธิในการใช้ “เราชนะ” เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า มีดังนี้
   1. ผู้โดยสารถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   2. ผู้โดยสารที่ โหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 Line Official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และแฟนเพจ Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

 


 

ทดลองนั่งเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ 27 พ.ย.นี้

   เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการทดสอบเดินเรือไฟฟ้า จำนวน 7 ลำ โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ณ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ย.นี้ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด
 
   เรือคลองผดุงกรุงเกษมให้บริการเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์จำนวน 8 ลำ หลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 12 แผง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เรือทุกลำติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งเรือ โดยมีศูนย์ควบคุมติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนออกแบบที่นั่งและทางเดินในเรือให้สะดวกสบายขึ้น มีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รองรับผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่ง รวมถึงผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ 1 คัน ตลอดเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมมีระยะทาง 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 ท่าเรือได้แก่ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือยศเส ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือเทเวศร์ และท่าเรือตลาดเทวราช ครอบคลุม 4 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน
 
 
 

 

KT และ BTS ตรวจความเรียบร้อย รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ-สถานีคูคต
ก่อนเปิดให้บริการ ต้น ธ.ค.นี้

 

   KT และ BTS ตรวจความเรียบร้อย รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ-สถานีคูคต ก่อนเปิดให้บริการ ต้น ธ.ค.นี้
   (10 พ.ย.63) นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วย นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานีรถไฟฟ้าบนชั้นชานชาลา และชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ถึง สถานีคูคต (N24) พร้อมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมส่วนกลางคูคต ก่อนเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้
 
 

ตรวจความก้าวหน้าสถานีแยกคปอ.-คูคต รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
 
   ตรวจความก้าวหน้าสถานีแยกคปอ.-คูคต รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
   (2 พ.ย.63) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีแยกคปอ. (N23) และสถานีคูคต (N24) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต แอดมินนำภาพบรรยากาศของทั้ง 2 สถานีมาให้รับชมกัน ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ถึง สถานีคูคต (N24)ครบทั้งเส้นทางในเดือนธันวาคม 2563 นี้
  
 

ผู้บริหารกรุงเทพธนาคม ให้การต้อนรับผู้ว่าฯกทม.ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

 

   ผู้บริหารกรุงเทพธนาคม ให้การต้อนรับผู้ว่าฯกทม.ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

   วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่สถานีกรุงธนบุรี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีกรุงธนบุรี-สถานีสำนักงานเขตคลองสาน) โดยมีผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายปิยะ พูดคล่อง ประธานกรรมการ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ นายมานิต เตชอภิโชค พร้อมด้วยนายโดม ชโยธิน นายสมบูรณ์ หอมนาน นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง กรรมการบริษัทให้การต้อนรับ โดยได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีทอง และทดลองโดยสารรถไฟฟ้าด้วย

   พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และขณะนี้การก่อสร้างและติดตั้งระบบในภาพรวมมีความก้าวหน้า 96 % แบ่งออกเป็นความก้าวหน้างานโยธา 98 % และความก้าวหน้างานระบบการเดินรถ 92 % โดยหลังจากติดปัญหาเรื่องผลกระทบจากโรคโควิด 19 ที่ทำให้การจัดส่งขบวนรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องล่าช้า รวมทั้งการปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสถานีให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2563
โดยหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายก็ได้รับมอบขบวนรถในโครงการมาครบทั้งหมดแล้ว ทั้ง 3 ขบวน และขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้กลางเดือนธันวาคม 2563 นี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะประชาชนในย่านฝั่งธนฯที่จะมีทางเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่สถานีคลองสาน เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลตากสิน สำนักงานเขตคลองสาน สน.ปากคลองสาน และสำนักการศึกษา กทม. จะช่วยให้การเดินทางมาติดต่อราชการสะดวกมากขึ้น โดยรถไฟฟ้าสายสีทองยังเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ รองรับผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าสาย สีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรี และเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงในอนาคต รวมทั้งเชื่อมการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

   นอกจากนี้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ายังช่วยเพิ่มมูลค่าของที่ดินในแนวรถไฟฟ้า เสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ และจะเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า โครงการนี้กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางภาครัฐ แต่ใช้รายได้ล่วงหน้าจากการให้สิทธิพื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้ามาลงทุนก่อสร้างโครงการ เป็นรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนากรุงเทพฯไปด้วยกัน จึงทำให้โครงการเกิดขึ้นได้เร็ว ไม่ต้องรองบประมาณจากทางภาครัฐ และทรัพย์สินในโครงการนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ขอยืนยันว่าโครงการนี้ เป็นความตั้งใจดีที่กทม.มอบแก่ให้ประชาชน
สำหรับปัญหาการใช้ผิวการจราจรในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองขณะนี้ ปัจจุบันนี้การก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้านั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ที่มีการก่อสร้างคือการดำเนินการของหน่วยงานสาธารณูปโภค ซึ่งได้เร่งรัดการดำเนินการพร้อมกับให้สำนักงานเขตกำชับการเปิดพื้นที่ดำเนินการจะต้องลดผลกระทบต่อผู้สัญจรในเส้นทางให้มากที่สุด
ทั้งนี้สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง มีระยะทางรวม 2.75 กิโลเมตร 4 สถานี วิ่งตามแนวถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนครและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในปัจจุบันเป็นการดำเนินการระยะที่ 1 ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีกรุงธนบุรี (G1) สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3) ระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบ Automated Guideway Transit (AGT) หรือระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติ หรือรถไฟฟ้าระบบ Automated People Mover (APM) เป็นระบบล้อยาง โดยรถที่นำมาใช้เป็นรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 ความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ความจุผู้โดยสาร 138 คน/ตู้ ตู้รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.8 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูง 3.5 เมตร ประตูมีความกว้าง 1.9 เมตร ความสูงของพื้นรถ 1.1 เมตร คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารเมื่อเปิดให้บริการ อยู่ที่ประมาณ 42,260 เที่ยว-คน/วัน.

 

 


 

เอกอัครราชฑูตฮังการี เข้าเยี่ยมกรุงเทพธนาคม เพื่อและเปลี่ยนความรู้การพัฒนาเมือง

 

   เอกอัครราชฑูตฮังการี เข้าเยี่ยมกรุงเทพธนาคม เพื่อและเปลี่ยนความรู้การพัฒนาเมือง

   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชฑูตฮังการี ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิผล

   ทั้งนี้เอกอัครราชฑูตฮังการี ประจำประเทศไทย ยังได้สนใจโครงการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด อย่างโครงการพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ การเปิดโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง หรือรถไฟฟ้าสายสีทองในช่วงปลายปี 2563 นี้ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาเมืองระหว่าง กรุงเทพมหานครกับเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ในการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตต่อไป

 


 

'กรุงเทพธนาคม' ร่วมขับเคลื่อนเรือไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

 

 

   'กรุงเทพธนาคม' ร่วมขับเคลื่อนเรือไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร
   (24 ก.ย.63) ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 63 ส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่งทางทะเล ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
   โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลกประจำปี 2563 และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเรือไฟฟ้ากับการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพและปริมณฑล" โดยทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร มีการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ และคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อใช้เป็นระบบ Feeder เชื่อมต่อระบบ 'ราง ล้อ เรือ' ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรือในคลองผดุงกรุงเกษมได้มีการทดลองใช้เรือไฟฟ้า 1 ลำมาประมาณเกือบ 2 ปีแล้ว โดยในปัจจุบันมีการประกอบเรือไฟฟ้าเพิ่มอีก 7 ลำ ซึ่งจะนำเข้ามาใช้ในคลองผดุงกรุงเกษมรวมเป็น 8 ลำในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ โดยเรือมีความจุผู้โดยสารจำนวน 30 ที่นั่ง สามารถเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีหัวลำโพง และเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือเทเวศน์ ได้
   อนึ่ง กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สำนักการจราจรและขนส่ง ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ (ไร้มลพิษทางเสียงและอากาศ) เพื่อให้บริการประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับกรุงเทพฯ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
 

รถไฟฟ้าสายสีทอง ขบวนแรกถึงไทยแล้ว

 

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. รถไฟฟ้าสายสีทอง รุ่น Bombardier Innovia APM 300 ขบวนแรกของประเทศไทย ได้เดินทางมาถึง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดยมีนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) และนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับขบวนรถไฟฟ้า ณ ท่าเรือ เอ 2 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

   นายมานิต เตชอภิโชค กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรองที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแบ่งดำเนินการในระยะที่ 1 มีจำนวน 3 สถานี คือ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มีการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวม 89 % โดยในส่วนของการก่อสร้างงานโยธา คืบหน้า 94.42 % ส่วนงานระบบเดินรถ คืบหน้า 81 % เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ต้องสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเกิดความล่าช้าจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา แต่ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายจึงสามารถเดินหน้างานในการทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณทีมงานทุก ๆ ส่วนของโครงการ รวมทั้งสำนักการจราจร และขนส่ง เจ้าของโครงการ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกรมทางหลวงชนบทเจ้าของพื้นที่ สน.พื้นที่ รวมทั้งสำนักสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้การเร่งรัดงานเป็นไปด้วยดี ทำให้สามารถเปิดเดินรถได้ภายในปี 2563 โดยยังคงเป้าหมายเดิมคือในเดือนตุลาคม นี้ โดยอัตราค่าโดยสารตามที่ศึกษาไว้คือ จัดเก็บที่ 15 บาทตลอดสาย คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ในปีแรกที่เปิดให้บริการ ที่ 42,260 เที่ยว-คน/วัน

   นายมานิต กล่าวต่อว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ถือเป็น Feeder (ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง) ที่ใช้รูปแบบรถที่มีขนาดกะทัดรัด โดยเลือกใช้รถไฟฟ้า AGT หรือ APM (ระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติ) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่และเป็น Feeder (ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง) ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในทุกโหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบรางสายหลักของรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยเชื่อมต่อกัน ที่สถานีกรุงธนบุรี ผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีทองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีทองยังเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ย่านคลองสานรวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางในเส้นทางเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา และในอนาคตยังเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-ราษฎร์บูรณะ และรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ อีกด้วย ทั้งนี้โครงการนี้ไม่มีการใช้งบประมาณจากทางราชการ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่รัฐ มีลักษณะคล้ายกับการดำเนินการระบบขนส่งมวลชนบางเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น

   นายสุมิตร ศรีสันติธรรม กล่าวว่า ในนามบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับว่าจ้างในการจัดหาขบวนรถ รวมถึงการเดินรถ และซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดยรถไฟฟ้าที่รับมอบในครั้งนี้ เป็นรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 ผลิตที่เมืองอู่หู มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเมื่อขบวนรถไฟฟ้าเดินทางมาถึงประเทศไทย บริษัทฯ จะนำขบวนรถไฟฟ้าไปยังโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงที่สถานีกรุงธนบุรี สำหรับรถไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว มีความพิเศษคือ เป็นรถไฟฟ้ารูปแบบไร้คนขับ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยใช้รางนำทาง สามารถจุผู้โดยสาร 138 คน/ตู้ และ1 ขบวนสามารถจุผู้โดยสาร 276 คน/ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 4,200 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.8 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูง 3.5 เมตร ประตูมีความกว้าง 1.9 เมตร ความสูงของพื้นรถ 1.1 เมตร น้ำหนัก 16,300 กิโลกรัม ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่ำ ความเร็วการทำงานสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะทำการหยุดรถอัตโนมัติ และมีรถมารับผู้โดยสารทันที

   นายสุมิตร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ขบวนรถไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้รับมอบแล้วจำนวน 1 ขบวน เหลืออีก 2 ขบวนที่จะทยอยเดินทางมาภายในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับขบวนรถที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นมีทั้งหมด 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ใช้รับส่งผู้โดยสารจำนวน 2 ขบวน และสำรองไว้ในระบบ 1 ขบวน สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองถือเป็นรถไฟฟ้าสายสำคัญ โดยเส้นทางจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ไอคอนสยาม ล้ง 1919 เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าสู่สถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น

 


 

รถไฟฟ้าล้อยางไร้คนขับขบวนแรกถึงไทย 10 มิ.ย.นี้ พร้อมนำขึ้นโรงจอดลอยฟ้าสถานีกรุงธนบุรี
ความคืบหน้าโครงการภาพรวม 88% เปิดให้บริการประชาชนภายใน ต.ค.นี้

 

   เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองช่วง สถานีกรุงธนบุรี-สถานีสำนักงานเขตคลองสาน (รถไฟฟ้าสายสีทอง) ว่า หลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กำหนดการจัดส่งขบวนรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองต้องเลื่อนจากเดือนเมษายน 2563ที่กำหนดไว้เดิม ล่าสุดขณะนี้ทางบริษัทผู้ผลิตในจีน ได้จัดส่งขบวนรถไฟฟ้าในเส้นทางดังกล่าวมาแล้ว โดยขบวนรถจะมาถึงไทย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้ โดยจัดส่งมาก่อน 1 ขบวนมี 2 ตู้โดยสาร จากจำนวนที่จัดซื้อทั้งหมด 3 ขบวน โดยขบวนที่เหลือจะจัดส่งมาภายหลัง

   นายมานิต กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง จะใช้รถ รุ่น Bombardier Innovia APM 300 ซึ่งผลิตจากเมืองอู่หู มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อรถมาถึงและผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วจากนั้นจะมีการนำขบวนรถไฟฟ้ายกขึ้นสู่โรงจอดและซ่อมบำรุงที่สถานีกรุงธนบุรี เพื่อเตรียมการทดสอบระบบในช่วงเดือน มิถุนายนถึงกันยายน และทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Running) ในเดือนกันยายน ก่อนเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 นี้ซึ่งกำลังเร่งรัดงานในส่วนที่ล่าช้าจากผลกระทบโควิด-19

   “สำหรับรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 มีความพิเศษคือ เป็นระบบที่ใช้เป็นรถไฟฟ้ารูปแบบไร้คนขับโดยใช้รางนำทาง มีผิวสัมผัสระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง ซึ่งจะทำให้เกิดความนุ่มนวลและก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่ำ ความเร็วการทำงานสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขบวนรถที่ใช้ในระบบมีทั้งหมด 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ โดยใช้รับส่งผู้โดยสารจำนวน 2 ขบวน และสำรองไว้ในระบบ 1 ขบวน ความจุผู้โดยสาร 137 คน/ขบวน รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.8 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูง 3.5 เมตร ประตูมีความกว้าง 1.9 เมตร ความสูงของพื้นรถ 1.1 เมตร น้ำหนัก 16,300 กิโลกรัม”

   นายมานิต กล่าวต่อด้วยว่า สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงจอดและซ่อมบำรุง รวมถึงสถานีกรุงธนบุรี (G1) สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3) ความก้าวหน้าภาพรวม 88 % แบ่งออกเป็นความก้าวหน้างานโยธา 93% และความก้าวหน้างานระบบการเดินรถ 81%

   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี โดยจะมีสวนพระปกเกล้าสกายปาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และโครงการยังเชื่อมต่อการเดินทางของเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

 


 

พวกเรา 'กรุงเทพธนาคม' พร้อมเคียงข้างทีมแพทย์-พยาบาล จัดการไวรัส COVID-19 เพื่อคุณ และประชาชน

 

   พวกเรา 'กรุงเทพธนาคม' พร้อมเคียงข้างทีมแพทย์-พยาบาล จัดการไวรัส COVID-19 เพื่อคุณ และประชาชน

   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19 รวมถึงประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ส่วนพวกเราจะคอยทำหน้าที่เก็บขน และกำจัดขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะติดเชื้อจากไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ทีมแพทย์-พยาบาล และประชาชนปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ด้วยมาตรการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ในระหว่างทางการเก็บขน และการกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช และที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดหนองแขม ของกรุงเทพมหานคร