จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

'กรุงเทพธนาคม-บีทีเอส' ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ
(วงเวียนหลักสี่) พร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
ระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

 

   'กรุงเทพธนาคม-บีทีเอส' ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) พร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางเขน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) เขตบางเขน โดยนายกรัฐมนตรี และคณะร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นยางนาในพื้นที่

   พร้อมกันนี้ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณสวนดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการ "สวนรักษ์ธรรมชาติ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา และให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ในครั้งนี้ด้วย

  

'กรุงเทพธนาคม' จัดกิจกรรม 'CSR ก้าวลงคลองบางหลวง' เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน สัมผัสวิถีชุมชนคลองบางกอกใหญ่

 

  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรม 'โครงการ CSR ก้าวลงคลองบางหลวง (วัดกำแพงบางจาก) เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน' โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มาเป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมได้นำนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงกับโรงเรียนของนักเรียนมายังสถานีบางหว้า จากนั้นพาต่อเรือที่ท่าเรือบางหว้า (คลองภาษีเจริญ) ไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก (คลองบางกอกใหญ่) โดยในระหว่างการเดินทางได้ให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ทางรางและทางน้ำ และความปลอดภัยการใช้ระบบขนส่งมวลชน

  นอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางจากท่าเรือบางหว้าไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจากยังได้ให้นักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมได้จัดเก็บขยะร่วมกับสำนักการระบายน้ำ พร้อมมีมัคคุเทศน์น้อยให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินเรือ จากนั้นพาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ หรือเดิมคือคลองบางหลวง ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาและสถานที่ที่น่าสนใจมากมายผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ-ความปลอดภัยในการโดยสารในระบบขนส่งมวลชนทางรางและทางเรือ รวมถึงให้ตระหนักถึงปัญหาขยะในลำคลองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชุมชนของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่ได้อย่างยั่งยืน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ กำหนดจัดกิจกรรม CSR โดยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดปี 2563 นี้