จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

'กรุงเทพธนาคม' จัดกิจกรรม 'CSR ก้าวลงคลองบางหลวง' เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน สัมผัสวิถีชุมชนคลองบางกอกใหญ่

 

  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรม 'โครงการ CSR ก้าวลงคลองบางหลวง (วัดกำแพงบางจาก) เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน' โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มาเป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมได้นำนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงกับโรงเรียนของนักเรียนมายังสถานีบางหว้า จากนั้นพาต่อเรือที่ท่าเรือบางหว้า (คลองภาษีเจริญ) ไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก (คลองบางกอกใหญ่) โดยในระหว่างการเดินทางได้ให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ทางรางและทางน้ำ และความปลอดภัยการใช้ระบบขนส่งมวลชน

  นอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางจากท่าเรือบางหว้าไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจากยังได้ให้นักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมได้จัดเก็บขยะร่วมกับสำนักการระบายน้ำ พร้อมมีมัคคุเทศน์น้อยให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินเรือ จากนั้นพาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ หรือเดิมคือคลองบางหลวง ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาและสถานที่ที่น่าสนใจมากมายผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ-ความปลอดภัยในการโดยสารในระบบขนส่งมวลชนทางรางและทางเรือ รวมถึงให้ตระหนักถึงปัญหาขยะในลำคลองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชุมชนของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่ได้อย่างยั่งยืน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ กำหนดจัดกิจกรรม CSR โดยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดปี 2563 นี้