'กรุงเทพธนาคม' ลงพื้นที่ตรวจเรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ผศ.ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ ที่ปรึกษาบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษม และโครงการจักรยานสาธารณะ (ปันปั่น) พร้อมโดยสารเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษมไปยังท่าเรือเทวราช เพื่อศึกษาเส้นทางการพัฒนาโครงการ การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหาแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาใช้เรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษมให้ได้มากที่สุด และนำข้อเท็จจริงไปประกอบการพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่อไป ตามนโยบายเส้นเลือดฝอยของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯกทม.

 

 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565