ประกาศการสรรหาผู้รับสิทธิเสาไฟอัจฉริยะ

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค

 

  


 

ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ

  


 

 

ประกาศการสรรหาผู้รับสิทธิจัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการเสาไฟอัจฉริยะ