ประกาศเชิญผู้สนใจเสนอติดตั้ง smart pole

ประกาศ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

เรื่อง ขยายกำหนดการเชิญผู้สนใจนำเสนอและติดตั้ง
พร้อมทดสอบ Smart Pole ต้นแบบ
และ
เรื่อง เลื่อนกำหนดการชี้แจงรายละเอียดในการติดตั้ง การทดสอบ วันติดตั้ง และสถานที่ติดตั้ง 
Smart Pole ต้นแบบ

โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

Announcement of Krungthep Thanakom Company Limited

The Extension of the schedule for inviting Presentation and Installation of Smart Pole 
&
The Postpone of detail clarification of the installation, testing, installation date and installation location 
of Smart Pole Prototype

The Underground Duct Network Project in Bangkok

 

 


 

  

 


 

        

 

 

      

 

Download The participation form for presenting and installation of the Smart Pole Prototype 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมการนำเสนอและติดตั้ง Smart Pole 

(Eng Version)

 

(Thai Version)