ประกาศเชิญผู้สนใจเสนอติดตั้ง smart pole

ประกาศบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอและติดตั้งพร้อมทดสอบ Smart Pole ต้นแบบ
โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

Announcement of Krungthep Thanakom Company Limited

Subject : The Invitation for Presenting and Installation of Smart Pole Prototype
The Underground Duct Network Project in Bangkok

 

      

 

Download The participation form for presenting and installation of the Smart Pole Prototype 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมการนำเสนอและติดตั้ง Smart Pole 

(Eng Version)

 

(Thai Version)