ความเป็นมาโครงการ

    กรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้น ในพื้นที่กทม. และเป็นการเชื่อมการเดินทางระบบขนส่งมวลชนต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่นำร่องในย่านธุรกิจ เช่น สีลม สาทร สยามสแควร์ เป็นต้น

 

 

 

   

พื้นที่ให้บริการ- ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย
- ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย
-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน
- ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน
- ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์
- ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง
- ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส
- ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร
- ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย
-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต
- ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์