โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว


โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 30 ปี

   กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 30 ปี โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และเริ่มเดินรถตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

   นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เดินรถส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ) โดยรฟม.เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างงานโยธาและงานรางทั้ง 2 ช่วง ส่วนกทม.เป็นผู้ดำเนินการงานระบบและการเดินรถ ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างกระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)

  ต่อมากรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วง แบริ่ง-สมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 มีหน้าที่หลัก 3 ประการ

     1. การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึงจัดให้มีระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) และบริหารจัดการเดินรถ

     2. การนำส่งรายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการรวมถึงค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าตอบแทนจากกิจการเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ของโครงการให้แก่ กทม.

     3. การนำรายได้ค่าโดยสารมาชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  หากรายได้ค่าโดยสารไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายของโครงการ กทม.จะอุดหนุนเงินมาชำระค่าใช้จ่ายโครงการส่วนที่ยังขาดอยู่