โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
                  

   โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง เริ่มต้นมาจากแนวคิดในการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดรองของสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าหลักซึ่งอาศัยงบประมาณสูงและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการที่ยาวนาน โดยมุ่งเน้นไปยังแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ต่อมาในปี2558 ทางสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เริ่มทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจการลงทุนโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่ย่านคลองสานมีการเจริญเติบโตของพื้นที่อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นแหล่งศูนย์กลางด้านการค้า ศาสนาและการปกครองของฝั่งธนบุรี โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการและทางกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา

 

golden


แนวเส้นทางโครงการ

    ในการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

   -  ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 สถานี ระยะทาง 1.74 กิโลเมตร แนวเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นทางคู่ขนานของถนนกรุงธนบุรี เลี้ยวซ้ายขึ้นทางทิศเหนือไปตามแนวถนนเจริญนครผ่านแยกคลองสาน ไปสิ้นสุดที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสิน 

   -  ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1 สถานี ความยาวทางวิ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.88 กิโลเมตร

 

ระบบรถไฟฟ้า

   ระบบรถไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถไฟฟ้ารางเบารูปแบบไร้คนขับโดยใช้รางนำทาง มีผิวสัมผัสระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง ซึ่งจะทำให้เกิดความนุ่มนวลและก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่น อีกทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโมเดลที่ใช้เป็นรุ่น Bombardier Innovia APM 300 จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ 4,000 - 12,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเดินรถในช่วงปลายปี 2563

 

การเชื่อมต่อ

   โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) เชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลักในพื้นที่โครงการ 3 เส้นทาง ได้แก่

       1. รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รถไฟฟ้า BTS สายสีลม) ปัจจุบันเปิดให้บริการถึงสถานีบางหว้า

            ในอนาคตกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะต่อขยายแนวเส้นทางไปจนถึงตลิ่งชัน

       2. รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

       3. รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย

ช่วงเวลาการให้บริการ

   ◉ 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน

 

ความถี่ในการให้บริการเดินรถ

    - ชั่วโมงเร่งด่วน 6 นาที นอกเวลาเร่งด่วน 8-12 นาที

**หมายเหตุ มีการปรับความถี่การเดินรถเป็น 20 นาที ในช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เนื่องจากในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการหลายประการ

  ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูง เช่นเดียวกับในการให้บริการรถไฟฟ้าสายหลัก เช่น การเว้นระยะห่าง, การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัส, การบริการแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้โดยสาร

  ปริมาณผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2564 น้อยกว่าที่คาดการณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2564 ทำให้ต้องมีการปรับแผนการให้บริการเดินรถทั้งในเรื่องของความถี่การเดินรถและช่วงเวลาการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19