การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง (สายสื่อสารใต้ดิน และ เสาไฟอัจฉริยะ)

 

 

เรื่อง ยกเลิกการประกาศการสรรหาผู้รับสิทธิ โครงการจัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการ

เสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 750 กิโลเมตร

 

28 ตุลาคม 2564