การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง (สายสื่อสารใต้ดิน และ เสาไฟอัจฉริยะ)

 

 

ประกาศการสรรหาผู้รับสิทธิโครงการจัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการเสาไฟ และโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 750 กิโลเมตร

 

1 ตุลาคม 2564