การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง (สายสื่อสารใต้ดิน และ เสาไฟอัจฉริยะ)

 

 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิ์ จัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการ เสาไฟอัจฉริยะ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิ์ จัดหา ติดตั้ง และบริหารจัดการ เสาไฟอัจฉริยะ

3 มีนาคม 2564