1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ (1 อัตรา) รายละเอียด  
  2. วิศวกรโครงการ (หลายอัตรา) รายละเอียด  
 

สามารถส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02 168 3368 ต่อ 222, 223, 231 โทรสาร : 02 168 3364-9

E-Mail : thanakan@thanakom.co.th , surong.p@thanakom.co.th