ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์
      ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์.. (อ่านต่อ

 
 
     ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทาง จัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์
      ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ

 

 
     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานบริการ สาธารณสุขต่างๆ
         การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยตรงโดยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆได้ .. (อ่านต่อ)

 
   
      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า..(อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด