บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีสถานะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 
 วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีค่ะ ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้อำนวยการเขตบางกะปิ (นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ) และผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
(นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์) คนใหม่ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ - แอดมิน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขอแสดงความยินดี
กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร


นายอมร กิจเชวงกุล รอง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “คลองสะอาดสัญจรสะดวก” โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ลงเรือที่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (ใต้สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า) ไปจนถึง ท่าเรือ เพชรเกษม 69


 
 

 


 
 

สัมมนา การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

 

Click Download เอกสารสัมมนาปี 2557

____________________________________________________________________________________________________________

บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
มีการจัดการอบรมหลักการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ให้กับนายท่าทุกท่าน เพื่อให้มีการบริการประชาชนที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 
copyright @ 2014 Thanakom all right reserved