ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์
      ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์.. (อ่านต่อ

 
 
     ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทาง จัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์
      ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ

 

 
     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เนื่องในโอกาส เข้าดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
    หลังจากที่มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ .. (อ่านต่อ)

 
   
     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ กิจกรรมน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต"
    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ กิจกรรมน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต ... (อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด