บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีสถานะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 
 

เรียนแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
เรื่องระดับน้ำลดลงในเฉพาะช่วงเย็น ทำให้ไม่สามารถวิ่งเรือได้ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 -18.30 น. 
เนื่องจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ น้ำขึ้น น้ำลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ได้แก่ วันที่ 17-21 พฤษภาคม 57, วันที่ 1-4 มิถุนายน 57 ,14-19 มิถุนายน 57, 29-30 มิถุนายน 57 , 1-5 กรกฎาคม 57 และ 15-18 กรกฎาคม 57 ทางทีมงานต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่าน ในความไม่สะดวกด้วยครับ ปัญหานี้ ทางเรากำลังหาทางแก้ไขครับ


 

 

 


 
 

สัมมนา การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

 

Click Download เอกสารสัมมนาปี 2557

____________________________________________________________________________________________________________

บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
มีการจัดการอบรมหลักการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ให้กับนายท่าทุกท่าน เพื่อให้มีการบริการประชาชนที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 
copyright @ 2014 Thanakom all right reserved