บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีสถานะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 
 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้อำนวยการเขตบางกะปิ (นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ) และผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
(นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์)บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขอแสดงความยินดี
กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร


นายอมร กิจเชวงกุล รอง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “คลองสะอาดสัญจรสะดวก” โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ลงเรือที่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (ใต้สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า) ไปจนถึง ท่าเรือ เพชรเกษม 69


ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ที่ผ่านมา...
1,


copyright @ 2014 Thanakom all right reserved